İç Denetçiler

Adı Soyadı

E-Posta

Telefon Numarası

Mustafa TAŞDELEN

İç Denetim Birimi Başkanı

mustafa.tasdelen@dpu.edu.tr

icdenetim@dpu.edu.tr

0 (274) 443 1040

IP Telefon:1040

Fax: 0 (274) 4430020

Düriye ÖZTÜRK BESLER

İç Denetçi

duriye.obesler@dpu.edu.tr

0 (274) 443 1042

IP Telefon:1042

Fax: 0 (274) 4430022

Bayram ADIGÜZEL

İç Denetçi

bayram.adiguzel@dpu.edu.tr

0 (274) 443 1043

ıp Telefon :1043

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021, Pazartesi