İç Denetim Mevzuatı

BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT

5018 Sayılı Kanun

5018 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri?

5018 Değişikliği?

5436 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri?

Mevzuat İçerikleri için tıklayınız

İKİNCİL DÜZEY MEVZUAT

» İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ? 
» İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği ? 
» İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ? 
» Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ? 
» Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ? 
» Mahalli İdareler Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ?

Mevzuat İçerikleri için tıklayınız

ÜÇÜNCÜL DÜZEY MEVZUAT

» Üst Yönetici Rehberi 
» Kamu İç Denetim Standartları 
» Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları 
» Kamu İç Denetim Birim Yönergesi 
» Kamu İç Denetim Raporlama Standartları 
» Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri 
» Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller 
» Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi 
» Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi 
» Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010) 
» Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller 
» Kamu İç Denetim Rehberi 
» Kamu İç Denetim Terimleri Sözlüğü (Public Internal Audit Glossary) 
» Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller 
» İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:1)
» İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:2)
» İç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:3)
» İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 2 Sıra Numaralı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
» 2011-2013 Dönemi Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi

Mevzuat içerikleri için tıklayınız.

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2014, Pazartesi